Banki.pl
Patronem serwisu jest portal

Brak płynności finansowej a zobowiazania

Brak płynności finansowej a zobowiazania

Spłata kredytu nie jest problematyczna w momencie regulowania systematycznie comiesięcznych rat. W momencie, gdy przychodzi jednak zobowiązanie, które jest bardzo nieatrakcyjne ze względu na naszą gafę, którą daliśmy podczas podpisywania nieprzeanalizowanej umowy kredytowej, tak kolorowo już nie jest.

Weźmy również pod uwagę, że takie zobowiązanie może być na nas nałożone jeszcze przez wiele lat. Być może brak naszej odpowiednio wysokiej kondycji finansowej powoduje, że będą kłopoty ze spłatą kredytów, jakie mamy w obowiązku regulować? Wszelkie zobowiązania wobec standardowych instytucji finansowych nie są najgorsze. Jak wiemy jesteśmy w stanie stracić kilka procent na mniej atrakcyjnej umowie, jednak zobowiązanie nie jest znacznie droższe niż potencjalnie najlepsza oferta.

Niestety, kłopoty ze spłatą pojawiają się zazwyczaj u tych osób, które korzystały z usług instytucji pozabankowych. Z tego tytułu rząd zamienia wprowadzić szereg nowelizacji do odpowiednich ustaw, mających za zadanie sprawowanie kontroli nad tym sektorem finansowym. W chwili obecnej kredyty bankowe są i tak udzielane na znacznie mniej korzystnych warunkach niż zaledwie kilka lat temu. Za wszystko oczywiście odpowiada nowa rekomendacja S II, która obniżyła ryzyko walutowe i wycofała kredyty walutowe praktycznie całkowicie z rynku. W chwili obecnej aby otrzymać finansowanie denominowane musimy się wykazać ogromną zdolnością kredytowa, która nie zawsze jest możliwa do zrealizowania przez naszą osobę.

Niestety w przypadku kredytów hipotecznych wszelkie warunki oraz konsekwencje nieterminowych spłat zazwyczaj są zawarte w umowie kredytowej, którą powinniśmy przeczytać a w razie wątpliwości nie podpisywać. W takiej sytuacji prawo ma związane ręce a my jesteśmy w stanie stracić dosłownie wszystko, na co całe życie pracowaliśmy. Najlepsze oferty tylko w instytucjach takich jak banki babia góra.

   Kontakt       Polityka prywatności       Regulamin   

© 2012 Banki.babia-gora.pl. All rights reserved